Välj en sida

Delphin SPA Alkanity Up

Delphin Spa är ett komplett sortiment för skötseln av ditt spabad.
Sortimentet innehåller allt som behövs för att hålla vattenkvalitén och spabadet i bästa skick!

129 kr

DELPHIN SPA Alkalinity Up

Det kan ibland vara svårt att ställa in ett korrekt pH-värde.
Den vanligaste orsaken till variationer i pH-värdet är ett för lågt alkalinitetsvärde.

pH-värdet kan ändras då man badar i vattnet men också variera mycket kraftigt när man tillsätter pH Plus eller pH minus.

Genom att höja alkaliniteten med DELPHIN SPA Alkalinity Up stabiliseras ofta pH-värdet vilket kan underlätta inställningen av pH-värdet.