Välj en sida

Delphin SPA pH Plus

Delphin Spa är ett komplett sortiment för skötseln av ditt spabad.
Sortimentet innehåller allt som behövs för att hålla vattenkvalitén och spabadet i bästa skick!

115 kr

DELPHIN SPA pH Plus

Justerar pH-värdet i vattnet.

Det är av stor vikt att pH värdet ligger på rätt nivå i ditt spabad, för att ditt spabad inte ska ta skada av vattnet.
pH-värdet kan också ändras snabbt när man tillsätter pH Plus eller pH minus, det går att läsa av det nya pH-värdet efter ca 30 minuter, då man kontrollerar det nya värdet med en teststicka.

Den vanligaste orsaken till att pH-värdet ändrar sig är att huden har ett annat pH än vattnet
men det kan även bero på ett för lågt alkanitetsvärde.
Om pH-värdet är svårt att hålla stabilt kan det bero på ett för lågt alkalinitetsvärde.

Genom att höja alkaliniteten med DELPHIN SPA Alkalinity Up stabiliseras pH-värdet,
det kan underlätta vid inställningen av pH-värdet och för att hålla det mer stabilt.

DELPHIN SPA pH Plus används då pH värdet ligger under 7,0.
(Är pH-värdet över 7,4 sänker man det med DELPHIN SPA pH Minus)