Välj en sida

Delphin SPA Klor Tabs 20g

Delphin Spa är ett komplett sortiment för skötseln av ditt spabad.
Sortimentet innehåller allt som behövs för att hålla vattenkvalitén och spabadet i bästa skick!

295 kr

Klortabletter som löses upp långsamt.

Delphin SPA Klor Tabs används till kontinuerlig klorering.
Rekommenderas om spabadet inte används under en period. Används med fördel tillsammans med en doseringsflottör.

Klorhalten bör ligga mellan 1,0 – 3,0 mg/l (ppm).
(Användning av DELPHIN Spa Klor, DELPHIN SPA Quick Tabs 20g eller DELPHIN Spa Klor Tabs 20g är likvärdig, men appliceras på olika sätt.)